Directors

AKHE Engineering Theatre

Alexander Borok

Alexander Yanushkevich

Alexey Lelyavsky

Alexey Smirnov

Anna Ivanova-Brashinskaya

Anna Viktorova

Boris Konstantinov

Dmitry Lohov

Erdeni Zhaltsanov

Eugeny Ibragimov

Gennady Shugurov

Ilya Epelbaum and Maya Krasnopolskaya. Shadow Theatre Company

Natalia Pakhomova

Oleg Zhyugda

Ruslan Kudashov

Sergei Ivannikov

Svetlana Ozerskaya

Victor Antonov

Victor Nikonenko

Vladimir Biryukov

Vladimir Zakharov

Vyacheslav Ignatov, Maria Litvinova

Yana Tumina

Yuri Utkin

Young directors